Nyheder fra Otterup

11 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Otterup og omegn

Job tilbydes:
Visionær og fagligt stærk teamleder til Plejecentre Otterup
Arbejdstid: Fuldtid Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2021 eller snarest. Nordfyns kommune styrker fagligheden på plejecentrene. Det gør vi bl.a. ved at ansætte en teamleder, der får til hovedopgave at sikre den fortsatte faglige udvikling ved at være tæt på daglig praksis i hverdagen. Så er du interesseret i personaleledelse og er du fagligt stærk, kan du arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering ud fra principperne bag personcentreret omsorg og har du erfaring med at inddrage pårørende og anvende deres viden i omsorgen for den ældre beboer, - så er du måske vores nye kollega. Otterup Plejecentre består af to plejecentre; Bryggergården og Kærgården. Lederteamet består, af en centerleder og 2 teamledere og nu supplerer vi med endnu en teamleder. I lederteamet sætter vi fælles mål og laver handleplaner for, hvordan vi vil nå de mål vi sætter og hvilken effekt vi ønsker at få skabt. Vi samarbejder tæt og giver hinanden sparring. Der er til plejecentrene tilknyttet en vagtplanlægger, der sikrer det daglige fremmøde og en administrativ medarbejder, der hjælper os med løsning af forskellige administrative opgaver. Plejecenter Bryggergården består af 1 stort team på tværs af to afdelinger, der tilsammen huser 26 beboere. Plejecentret Kærgården består af 4 teams, med hver 2 huse og 10 beboere i hvert hus.                      Der er til hvert team tilknyttet social-og sundhedsassistenter og -hjælpere fordelt på dag, aften og nat-personale. Her ud over er der elever og studerende. Der er sygeplejerske og ergoterapeut tilknyttet dagligt. Endvidere har vi ernæringsassistenter/ køkkenpersonale, der sørger for god mad alle dage og rengøringsassistent til hjælp til den daglige rengøring i lejlighederne. Plejecentret har tæt samarbejde med klippekortsordningen i kommunen (medarbejdere ansat til at lave aktiviteter på plejecentret) og derudover har vi en aktivitetsmedarbejder ansat på stedet og en aktiv frivillig venneforening tilknyttet, der alle gør et stort arbejde med forskellige aktiviteter for vores beboere. Vi arbejder ud fra et sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, hvilket betyder, at vi samarbejder og inddrager eksterne samarbejdspartnere med henblik på at sikre et sammenhængende borgerforløb. Vi støtter borgerens daglige livsførelse og aktiviteter, således at borgeren kan bevare sin identitet og livskvalitet og har stor opmærksomhed på, at den ældre bevarer sine evner og udnytter egne ressourcer. Vi har fokus på tværfaglig læring, samarbejde og opgaveløsning på tværs af faggrupper. Vi har et godt samarbejde med vores kommunale demensrådgivere og andre relevante samarbejdspartnere i kommunen. Otterup Plejecenterområde er en del af afdelingen Aktiv Pleje og Omsorg, der foruden Otterup Plejecentre også huser de øvrige plejecenterområder, hjemmeplejen og uddannelsesområdet. APO er Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens største personalemæssige område, og dermed en vigtig ressource i opfyldelse af Nordfyns Kommunes Vision 2021 og implementering af Velfærd- og Værdighedspolitikken. Som teamleder bliver du en del af såvel det lille lederteam i Otterup som den store ledergruppe i APO og du skal på tværs af afdelingen også indgå i arbejdsgrupper, der til stadighed udvikler hele afdelingen. Som teamleder, skal du have et ønske om at arbejde med implementering og udvikling med udgangspunkt i daglig praksis. Du skal således have et ønske om at deltage i dagligdagens opgaver og kunne udøve faglig udvikling med udgangspunkt i praksis. Vi forventer, at du: Har en sundhedsfaglig uddannelse, og lyst til lederopgaver. Har en diplomuddannelse i ledelse, eller lyst til at tage en. Har lyst til at være med til at præge udviklingen på vores plejecentre. Vil arbejde med faglig udvikling ved at gå foran i praksis. Trives med en foranderlig hverdag og kan håndtere dagligdagens udfordringer. Har en anerkendende tilgang og kan sætte en meningsfuld og tydelig retning. Vi tilbyder: Vi tilbyder en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, effektivitet og målrettethed. Et job med rig mulighed for personligt lederskab og ledelsesmæssig udvikling. Medarbejdere og kollegaer der er stærkt motiveret for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Sparring med øvrige teamledere inden for plejecenterområdet i Nordfyns Kommune. En arbejdsplads med fokus på sundhedsfremme og rehabilitering. En arbejdsplads i udvikling. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Afdelingsleder Solveig Hauschildt tlf. 23698873, Teamleder Karina Drejer tlf. 21146690 eller Teamleder Helle Mogensen tlf. 21689268. Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest torsdag den 23. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 27. september og 2. samtale torsdag den 30. september 2021. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=52cb9b7a)
Plejecentre Otterup
Indrykket 14. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk