Nyheder fra Otterup

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Otterup og omegn

Job tilbydes:
Visionær og faglig stærk teamleder med sundhedsfaglig baggrund til Otterup Plejehjem
Otterup Plejehjem styrker fagligheden. Det gør vi bl.a. ved at ansætte en teamleder, der får til hovedopgave at sikre den fortsatte faglige udvikling ved at være tæt på daglig praksis i hverdagen. Er du interesseret i personaleledelse, er du faglig stærk, kan du arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering ud fra principperne bag personcentreret omsorg og har du erfaring med at inddrage pårørende og anvende deres viden i omsorgen for den ældre beboer, - så er du måske vores nye kollega. Hvad er opgaven? Vi arbejder ud fra et sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, hvilket betyder, at vi samarbejder og inddrager eksterne samarbejdspartnere med henblik på at sikre et sammenhængende borgerforløb. Vi støtter borgerens daglige livsførelse og aktiviteter, således at borgeren kan bevare sin identitet og livskvalitet. Vi har stor opmærksomhed på, at den ældre bevarer sine evner og udnytter egne ressourcer. Vi har fokus på tværfaglig læring, samarbejde og opgaveløsning på tværs af faggrupper. Vi har et godt samarbejde med vores kommunale demensrådgivere, og vi samarbejder tæt med medarbejderne i klippekortsordningen. Som teamleder bliver du en del af såvel det lille lederteam i Otterup som den store ledergruppe i Aktiv Pleje og Omsorg, og du skal på tværs af afdelingen også indgå i arbejdsgrupper, der til stadighed udvikler hele afdelingen. Som teamleder skal du have et ønske om at arbejde med implementering og udvikling med udgangspunkt i daglig praksis. Du skal således have et ønske om at deltage i dagligdagens opgaver og kunne udøve faglig udvikling med udgangspunkt i praksis. Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig uddannelse og lyst og evner til lederopgaver har en diplomuddannelse i ledelse eller har lyst til at tage en har lyst til at være med til at præge udviklingen på vores plejehjem vil arbejde med faglig udvikling ved at gå foran i praksis trives med en foranderlig hverdag og kan håndtere dagligdagens udfordringer har en anerkendende tilgang og kan sætte en meningsfuld og tydelig retning. Vi tilbyder dig en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, effektivitet og målrettethed et job med rig mulighed for personligt lederskab og ledelsesmæssig udvikling medarbejdere og kollegaer, der er stærkt motiveret for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø sparring med øvrige teamledere inden for plejehjemsområdet i Nordfyns Kommune en arbejdsplads med fokus på sundhedsfremme og rehabilitering en arbejdsplads i udvikling. Hvem er vi? Otterup Plejehjem er en del af afdelingen Aktiv Pleje og Omsorg, der foruden plejehjemsområdet også huser hjemmeplejen og uddannelsesområdet. Otterup Plejehjem består af to plejehjem; Kærgården og Bryggergården. Lederteamet består, på nuværende tidspunkt, af en områdeleder og to teamledere, og nu supplerer vi med endnu en teamleder, som primært skal arbejde på Kærgården Plejehjem. I lederteamet sætter vi fælles mål og laver handleplaner for, hvordan vi vil nå de mål vi sætter og hvilken effekt, vi ønsker at få skabt. Vi samarbejder tæt og giver hinanden sparring. Der er til plejehjemmene tilknyttet en vagtplanlægger, der sikrer det daglige fremmøde samt en administrativ medarbejder, der hjælper os med løsning af forskellige administrative opgaver. Kærgården Plejehjem består af 4 teams, som hver er tilknyttet 2 huse med 10 beboere i hver. I hvert team er der tilknyttet en ernæringsassistent og en sygeplejerske og ca. 15 SOSU-medarbejdere fordelt på dag-, aften- og nat-personale. Herudover er der elever og studerende. Desuden har vi en ergoterapeut, som går på tværs af begge plejehjem. Plejehjemmet har frivillige tilknyttet, og vi har et godt samarbejde med "Kærgårdens venner", der gør et stort arbejde med forskellige aktiviteter for vores beboere. Alt det praktiske Arbejdssted: Kærgården Arbejdstid: Fuldtid Ansøgningsfrist den 31. maj 2022 Stillingen ønskes besat fra den 1. juli 2022 eller snarest derefter Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos områdeleder Sabine Winther Rahbek tlf. 24 52 21 18 eller afdelingsleder for Aktiv Pleje og Omsorg Solveig Hauschildt  tlf. 23 69 88 73.. Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest den 31. maj 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i juni måned. Vi vægter kompetente og fagligt stærke medarbejdere i Nordfyns Kommune. På ældreområdet arbejder vi målrettet med at rekruttere personale, bl.a. via et karriesite SOSU i Nordfyns Kommune - Nordfyns Kommune Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=45b53a8b)
Plejehjem Otterup
Indrykket 24. maj på JobNet
Job tilbydes:
Medarbejder til industrimiljø i Natur- og Miljøafdelingen, Nordfyns Kommune
- med arbejdsplads på Otterup Rådhus, 15 minutter fra Odense og med gode busforbindelser. Er du til en arbejdsplads med højt til loftet, fleksibilitet og medbestemmelse, hvor vi er tætte på borgerne og virksomhederne og i fællesskab finder løsninger, så har vi måske dit næste job? Vi søger nemlig en ny kollega til løsning af opgaver inden for industrimiljø, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, udledningstilladelser, miljøtilsyn på industriområdet og VVM-screeninger og tilladelser. I alt er vi 14 medarbejdere i Natur- og Miljøafdelingen, som er én af 3 afdelinger i Teknik, Erhverv og Kulturforvaltningen. Natur- og Miljøafdelingen varetager myndighedsopgaverne på natur- og miljøområdet, fx tilsyn og godkendelse af industri og landbrug, affald, forurenet jord, rottebekæmpelse, spildevand, vandløbsprojekter, vådområdeprojekter, naturbeskyttelse, drikkevand samt beskyttelse af grundvand. Men derudover varetager afdelingen også en række store projekter med stor politisk opmærksomhed. Det er blandt andet Naturpark Nordfyn samt kommunens klimatilpasningsplan, som blandt andet omfatter et stort kystbeskyttelsesprojekt ved Bogense. Afdelingen er opdelt i 3 selvstyrende teams, hvor man i samarbejdet med de andre teammedlemmer har råderum og muligheder for at påvirke tilrettelæggelse og løsning af arbejdsopgaverne. Der er en høj grad af frihed under ansvar, og vi har en afslappet professionel tone. Dine opgaver Dine opgaver vil hovedsageligt være inden for industrimiljø: miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, udledningstilladelser samt interne høringer vedrørende håndtering af spildevand og regnvand i forbindelse lokalplaner og projekter. Du vil blive tilknyttet miljøteamet, som løser opgaver inden for følgende områder: Spildevandsplanlægning Klimatilpasning VVM vurderinger i forbindelse med alle typer projekter Grundvand Jordforurening Miljøtilsyn med virksomheder mm. Miljøgodkendelser af virksomheder Behandling af spildevandssager Tværgående opgaver på tværs af teams og Teknik, Erhverv og Kulturs øvrige afdelinger. Dine kvalifikationer Det er en forudsætning, at du har lyst og evne til at arbejde i en politisk ledet organisation og har blik for forvaltningens samlede opgaveportefølje. Du har en relevant uddannelse, det kan fx være ingeniør, biolog, miljøtekniker eller lignende. Du har interesse og gerne erfaring med miljøteamets opgaver. Du er god til at kommunikere og har stærke skriftlige formidlingskompetencer. Du går efter at skabe resultater i samarbejde med interne og eksterne parter. Du er engageret og kan arbejde selvstændigt med løsning af de stillede opgaver. Du har kørekort. Vi tilbyder: en ambitiøs og spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringer et godt fagligt og socialt miljø med engagerede kollegaer med humoristisk sans og en uformel omgangstone med respekt for hinanden en administrativ organisation i bevægelse og placeret i et åbent kontormiljø og med en god kantineordning. Vil du vide mere? Du kan høre nærmere om jobbet ved at rette henvendelse til Miljøsagsbehandler Tove Kjærsgaard på tlf. 24 60 28 35 eller Direktør Henrik Boesen på telefon 40 76 43 64. Ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Arbejdstiden er 37 timer om ugen (flextid). Den fysiske placering er Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 20. juni 2022. Ansættelsessamtaler afholdes den 27. juni 2022. Stillingen er til besættelse pr. 1. august eller snarest derefter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=35a54338)
Natur og Miljø
Indrykket 23. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk