Nyheder fra Otterup

11 °

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Otterup og omegn

Job tilbydes:
Socialpædagog til Nordfynsværkstedet – 37 timer
Vi søger en socialpædagog til en stilling på 37 timer til Nordfynsværkstedet i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2022. Nordfynsværkstedet er både et aktivitets- og samværstilbud § 104 og et beskyttet beskæftigelses tilbud § 103, som er beliggende i Otterup og er for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov. Der er 50 indskrevne borgere. Nordfynsværkstedet er beliggende på Fabriksvej 7 i Otterup og har 6 forskellige værksteder: Ungegruppen Træ/metal/udehold Køkken Kunst & kultur IT og medie Ud over de 6 værksteder indeholder Nordfynsværkstedet også en stor multihal, hvor der er mulighed for at udfolde diverse fysiske aktiviteter, som kan inddrages i arbejdet med borgerne på tværs af værkstederne. Borgerne er på de forskellige værksteder i løbet af formiddagen, og om eftermiddagen er der "åbent" værksted, hvor man kan komme rundt og være med på de andre værksteder, eller der kan være andre aktiviteter så som fx svømning, boldspil mm. Der er CSV undervisning hver tirsdag og torsdag fra kl. 9-12, som varetages af eksterne undervisere. Arbejdstiderne ligger i hverdagene mellem kl. 7.30 til 15.30 dog fredag kl. 7.30 til 13.30. Der er lukket 3 uger i sommerperioden og mellem jul og nytår. Som udgangspunkt vil du være tilknyttet ungegruppen sammen med en kollega og være i kunst og kultur hver tirsdag. Der vil være behov for at du kan begå dig på alle værkstederne. Vi ønsker en kollega, der: har uddannelse som socialpædagog har mod på at give af sig selv og favne borgerne har stærke samarbejdsevner, og ser det tværfaglige samarbejde som en vigtig faktor i arbejdet med borgerne er kreativ og evt. musikalsk anlagt brænder for at arbejde med hold/grupper, friluftsliv, værksteds aktivitet, natur og fysisk aktivitet. Vi tilbyder: et varieret og spændende job, hvor borgernes udvikling er i fokus et lille team med 8 engagerede kollegaer mulighed for god faglig sparring en arbejdsstruktur, hvor vi hjælper hinanden en arbejdsplads, hvor der er plads til initiativ og nytænkning samt en skæv ide. Hvis stillingen har interesse, må du meget gerne komme forbi til en rundvisning. Ring og book en aftale på 64 82 88 00. Du har mulighed for at se lidt om hverdagen på vores Facebook side: Nordfyns Værkstedet. Såfremt du finder stillingen interessant, ser vi gerne en ansøgning fra dig senest den 7. november 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 16. november 2021. Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Nordfynsværkstedet, tlf. 64 82 88 00 eller teamleder Gitte Sundekilde, tlf. nr. 21 28 91 36. Kerneopgave: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Kerneopgave Værdigt liv med funktionsnedsættelse: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Omsorg-og-stoette/Handicap-og-psykiatri/Vaerdigt-liv-med-funktionsnedsaettelse Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3bebac3d)
Nordfynsværkstedet
Indrykket 19. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Socialpædagoger søges til Specialcenter Syddanmark – Østruplund, afd. Marken
Vi søger socialpædagoger til 2 faste stillinger på 37 timer om ugen fra 1. december 2021 eller snarest derefter. Skiftende arbejdstider på hverdage, hver anden weekend og helligdage i tidsrummet kl. 06:45 - 23:00, men afvigelser kan forekomme. Specialcenter Syddanmark er en del af Region Syddanmarks sociale tilbud. Vi er et højt specialiseret og udviklingsorienteret døgntilbud med både omsorg og rehabilitering for øje og med afsæt i individuelt aftalte bo– og aktivitetsløsninger. Østruplund er et slot beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Østrup, tæt på Otterup i Nordfyns kommune. Østruplund råder over 12 tønder land, hvor der rundt om slottet er et parkanlæg. Der bor 34 borgere på botilbuddet fordelt på 3 afdelinger. Afd. Marken er en boafdeling med pt. 12 borgere tilknyttet afdelingen. Der er yderligere et aktivitets- og samværstilbud og to afdelinger med hhv. 9 og 13 beboere tilknyttet. Østruplund er arbejdsplads for ca. 100 medarbejdere heraf 23 på afd. ”Marken”. Du skal kunne arbejde med voksne psykisk udviklingshæmmede med særlige behov. Tilbuddet på Specialcenter Syddanmark er særligt målrettet borgere med psykosociale udfordringer. Det kan f. eks. være: tilknytningsforstyrrelse, dårlig impulsstyring, lavt selvværd, krænkende eller problematisk seksualitet, misbrugsproblematikker, manglende sociale kompetencer, atypisk autisme samt borgere med en tilsyns – eller behandlingsdom. Enkelte har dobbeltdiagnose. Der er en stor spredning i borgernes funktionsniveau, og det er kendetegnende, at de kan være svært udadreagerende i frustrationssituationer. Opgaven kræver, du har en professionel tilgang og kan være nærværende og empatisk i kontakten med den enkelte borger. Eftersom den rehabiliterende indsats forudsætter en god relation mellem borger og pædagog, stiller vi store krav til dine samarbejdsevner, rummelighed samt din evne til at motivere. Vi arbejder ud fra en faglig forståelsesramme med afsæt i systemisk, psykodynamisk og neuropædagogisk teori, hvor borgerens individuelle udviklingsplan tager sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige, emotionelle og sociale funktioner. Der er særligt fokus på rehabiliterende indsatser, motivation og konfliktnedtrapning. Vi søger en kollega der: har solid erfaring med målgruppen gerne er misbrugsvejleder eller har anden relevant spidskompetence vil gå foran og er bevidst om at være rollemodel er kreativ og proaktiv ved at byde ind med nye tiltag kan samarbejde og er indstillet på fleksibilitet med skift i jobindhold kan arbejde på pc og kan dokumentere indsatsen på skrift ser et godt arbejdsmiljø som et fælles anliggende Personlige kvalifikationer: Empatisk Fysisk og psykisk robust. Kan bevare overblikket i pressede situationer Har erfaring med Low Arousel konfliktnedtrapning Har uddannelse i/erfaring med motiverende samtaler Kender egne grænser, og kan sætte ord på dem Er afklaret med at arbejde meget struktureret og derigennem skabe forudsigelighed Kan opstille mål og arbejde struktureret og målrettet Bruger sig selv professionelt, i forhold til det den enkelte borger har brug for i sin udvikling Vil arbejde ud fra nøgleordene: respekt, ansvarlighed, udvikling og åbenhed Trives med at være en del af et team Kan varetage skriftlige opgaver Er fleksibel og parat til at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver på tværs af afdelingerne Er loyal mod fælles beslutninger Vil give og modtage faglig sparring og professionel feedback Har kørekort Straffeattest indhentes Vi tilbyder: Et spændende og særdeles fagligt udfordrende arbejde Personalemøde og teammøde hver 14. dag samt løbende supervision En høj grad af indflydelse Faglig kollegial sparring Stabile, loyale, engagerede og omsorgsfulde kolleger En engageret og faglig ledelse Mulighed for kompetenceudvikling/efteruddannelse Løn efter gældende overenskomst. OBS! Kun ansøgning med dokumentation for uddannelse samt kørekort behandles. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder John Nelander Kielstrup, afd. ”Marken” på tlf.: 99 44 15 31, mobil: 20 22 46 23 eller mail: jnk@rsyd.dk Ansøgningsfrist d. 28. oktober 2021. Ansættelsessamtaler finder sted d. 29. oktober 2021.
Specialcenter Syddanmark - Østruplund
Indrykket 15. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk