Juhuuu, vi får flere søde elever og skal derfor bruge flere dygtige lærere

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

På Nordfynsskolen tror vi på potentialet i alle børn. Vi søger i alt 4 lærere til 4 forskellige tilbud. Så er du en der brænder for at udvikle både børnene og tilbuddet – og har virkelig meget lyst til at blive en af os? Så læs mere her.

De ledige stillinger i Nordfynsskolen er på følgende tre tilbud:

 • En stilling i Nordlyset 6-17 år hvor målgruppen er børn/ unge med vidtgående læringsvanskeligheder
 • En stilling i Hjadstrup hvor målgruppen er børn/unge med socio/emotionelle udfordringer
 • En stilling i Nordstjernen hvor målgruppen er børn med autismespektrum forstyrrelser eller lignende udfordringer
 • En stilling i almen special hvor målgruppen er elever med mere generelle indlæringsvanskeligheder

Nordfynsskolen er en nystartet specialskole/tilbud bestående af både specialbørnehave og specialskoleafdelinger. Vi har i øjeblikket 9 specialtilbud fordelt rundt i kommunen.

På Nordfynsskolen tror vi på, at vi gennem en helhedsorienteret indsats kan dyrke og udvikle børns ressourcer og potentialer. Det pædagogiske og didaktiske fundament står på 4 politisk vedtagne søjler; mentalisering, low arousal, positiv psykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Vores pædagogiske tænkning og læringsmiljø er båret af værdier som ordentlighed, troværdighed, synlighed, åbenhed og nysgerrighed. Vi tror på, at alle børn gør det bedste de kan; både fagligt og socialt.

Hverdagen på alle afdelinger er rammesat med høj grad af visuel struktur, forudsigelighed, variation i undervisningen samt individuelt tilrettelagte skemaer. Vi arbejder målrettet for at opnå følelsen af succes og mestring hos alle børn og arbejder med trivsel som forudsætning for læring.

Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ser forældrene som den vigtigste ressource i børnenes liv og udvikling.

Vi søger lærere, der brænder for arbejdet med børn i udsatte positioner, og som:

 •  er uddannet lærer med specialpædagogisk viden og erfaring fra specialområdet
 • har erfaring med undervisning af børn med autisme
 • er positiv, tydelig og anerkendende i mødet med børn, forældre, kolleger og andre faggrupper
 • har kompetence til at udvikle børnenes færdigheder og tænker børns læring og udvikling på mange måder
 • arbejder struktureret og systematisk med rammesætning og forudsigelighed
 • arbejder ud fra systemiske grundtanker – se sammenhænge og tage forskellige perspektiver samt ha’ forståelse for egen indflydelse på eleverne
 • reflekterer over egen praksis og på baggrund heraf udvikle nye pædagogiske tiltag
 • har et positivt livssyn, er robust og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer, da vi har børn, som kan reagere på uforudsigelighed, for høje krav, voksnes usikkerhed og manglende samstemthed
 • besidder indlevelsesevne og kan etablere gode relationer til både børn og forældre
 • kan give og modtage konstruktiv feedback
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen og har erfaring med at inddrage samt anvende relevante specialpædagogiske metoder og hjælpemidler fx piktogrammer og timetimer.

Vi søger endvidere lærere, der meget gerne må have linjefag i enten fysik, tysk eller musik.
 

Vi tilbyder:

 • en skøn elevgruppe, der gerne vil ses, støttes og opleve passende krav/forventninger, der bringer dem i udvikling
 • medarbejdere, der sammen løfter opgaven med at bringe eleverne i trivsel, læring og udvikling, bl.a. gennem et involverende forældre- og tværprofessionelt samarbejde
 • en spændende, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads med en dygtig og engageret personalegruppe
 • en arbejdsplads, som vægter god trivsel blandt medarbejdere, forældre og elever
 • en arbejdsplads, hvor godt humør og grin er en del af dagligdagen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingerne er til besættelse med opstart 1. august 2023.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. 

Hvis du vil vide mere
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Stine Bjergø tlf. 20 41 68 01, konstitueret afdelingsleder Sarah Rosenvang  tlf. 51 49 23 04, afdelingsleder Morten Mejnholdt tlf. 29 26 77 13 eller skoleleder Gitte Callesen, tlf. 51 14 72 60. Hvis ikke vi kan tage telefonen, er du velkommen til at sende en SMS, og du vil blive kontaktet.
 

Du kan læse mere om os på vores nye hjemmeside: Forside - Nordfynsskolen (nordfynskommune.dk)

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 8. juni 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende i løbet af juni måned 2023.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c536bfb7)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordfyns Kommune, Nordfynsskolen, Skolegade, 5450 Otterup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=c536bfb7&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841609

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet