Medarbejder til Natur og Vand Teamet i Nordfyns Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du gerne arbejde med natur, vand og landskaber i en tid med mange klimatiske udfordringer - så er det måske lige netop dig, vi søger.

Vi søger en ny kollega til vores Natur og Vand Team, der tæller fem af i alt 15 engagerede medarbejdere i kommunens Natur og Miljø afdeling. Vi er et forholdsvis lille team, der prioriterer sammenhold og samarbejde højt, hver eneste dag. I teamet har vi en teamkoordinator, som samler trådene, når der er behov for koordinering, planlægning på tværs og prioritering.

Opgaverne i Natur og Vand Teamet er mange og meget alsidige, og vi søger derfor en kollega, der kan byde ind på flere af de nedenstående opgaver:

Natur: Vi søger primært kompetencer rettet mod natur, hvor vi arbejder med beskyttelse og bevarelse af vores natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier gennem sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, planlovens § 35 vedr. søer og museumslovens § 29a vedr. beskyttede diger. Vi arbejder også med at begrænse invasive arter (særligt bjørneklo), give tilladelser til skovrejsninger- og rydninger, samt bistå med naturfaglige vurderinger, når nye lokalplaner skal udarbejdes.

I den forbindelse har vi en større opgave med gennemgang af kommunens §3 arealer, hvor der er rig mulighed for at få frisk luft, og bruge flere timer i den smukke Nordfynske natur.

Vi arbejder inden for rammerne af kommunens naturpolitik, og vi har således i år åbnet Pilot Naturpark Nordfyn og fået politisk vedtaget "Den Grønne Fond" med en årlig bevilling på 3,5 millioner til etablering af skov og natur, samt indsatser i forhold til Odense Fjord. Der vil således være opgaver, hvor samarbejdet med vores kultur- og fritidsafdeling er vigtig, da Naturparken vil have mange tværfaglige elementer, der binder naturoplevelsen sammen med rekreative oplevelser, kulturhistorie mm. Projekterne involverer mange eksterne interessenter, så det er vigtigt, at du kan lide at kommunikere bredt og er god til at skabe et tillidsfuldt samarbejde med andre.

Vand: Sekundært har du måske interesse i vand, idet det også et vigtigt element, hvor der er spændende og meningsfulde projekter omkring kommunens vandhåndtering på en lang række felter: For at imødekomme de fremtidige klimaudfordringer, har vi f.eks. iværksat en klimaplan for de Nordfynske vandløb. Vi sikrer gennem vandløbsrestaureringer, at vore vandløb bliver bedre levesteder for planter, fisk og smådyr, og vi varetager samtidig borgernes henvendelser om afvanding, som vi sagsbehandler jf. vandløbsloven. I de kommende år skal kommunens vandløbsregulativer revideres, en stor og fagligt spændende opgave, der i høj grad definerer vores eget fremtidige arbejde.

Havet er aldrig langt væk på Nordfyn, og kyst- og havmiljøet kommer derfor ofte i spil i vores daglige virke. Teamet varetager således alsidige opgaver inden for kystbeskyttelse og klimatilpasning. Aktuelt står vi midt i Projekt Bogense Kystdiger – kommunens til dato største anlægsprojekt, der skal sikre Bogense og omegn mod de fremtidige storme og havstigninger, og vi er en del af et af Danmarks største naturprojekter – Coastal LIFE.

Team: Underbygning af kommunens naturpolitik og dens grønne prioriteringer, samt EU LIFE projekter er alle eksempler på opgaver teamet løser i fællesskab. Vi opfatter i høj grad naturen i kommunen som en helhed, vi varetager sammen. Har du derfor erfaring med miljøforvaltning, det politiske arbejde, tilskudssøgning eller projektstyring, er det en fordel, men ellers vil du få mulighed for at bygge erfaringen op i trygge rammer.
 

Vi søger en profil, der har faglig interesse for og kompetencer inden for væsentlige – men ikke nødvendigvis alle - dele af ovenstående. Arbejdsopgaver og områder vil blive fordelt ud fra dine og teamets kompetencer og erfaringer. Det er derfor vigtigt, at du redegør for netop dine kompetencer og interesser, og hvorledes du ser at kunne i vores team, så vi kan matche kompetencer med de arbejdsopgaver, vi har.

Din profil:

 • Du har en baggrund som biolog, jordbrugsbachelor, skov- og landskabsingeniør eller lignende.
 • Det er en fordel, at du har erfaring eller kendskab med lovadministration, særligt naturbeskyttelsesloven, og sagsbehandling på natur- og evt. vandløbsområdet.
 • Du har gerne kendskab til danske naturtyper og botanik og/eller vandløbsøkologi og hydrologi.
 • Du har gode kommunikative kompetencer og taler i øjenhøjde med alle. Vi er i tæt dialog med borgere, erhverv og interessenter, så det er afgørende, at du trives i den kommunikerende og lyttende rolle.
 • Du er god til at se løsninger og vil med lovgivningen i ryggen forsøge at finde den fælles vej.
 • Du arbejder struktureret, selvstændigt og holder overblik over opgaver, tidsplaner og ikke mindst økonomien.

Vi kan tilbyde dig

 • et meget uformelt miljø, hvor der er højt til loftet og altid plads til et godt grin
 • en afdeling med både unge nyuddannede og erfarne kollegaer
 • egen tilrettelæggelse af arbejdet med gode muligheder for hjemmearbejde
 • nærværende kollegaer, der tager hånd om hinanden. Vi er ikke en stort afdeling, så vi lægger stor vægt på at støtte hinanden i både team og afdeling
 • fokus på psykologisk tryghed – dvs. at vi åbent og i øjenhøjde med hinanden kan lægge udfordringerne frem, ledelse og medarbejdere imellem
 • en organisation med stor tillid og opbakning fra det politiske
 • kantineordning mandag til torsdag
 • gennem vores sundhedsordning, hvis du har du ømme skuldre, så klarer massøren dette – men i det daglige holder vi også hinanden op på at få løftet os fra stolen og lavet lidt øvelser i fællesskab.
   

Vil du vide mere, så kan du kontakte teamkoordinator, Michala Thomassen på tlf. 30 47 37 28 eller natur- og miljøchef Peter Simmelsgaard på tlf. 41 71 57 56.

Arbejdssted: Otterup Rådhus, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Arbejdstid: Fuldtid, 37 timer ugentligt

Ansættelsesstart: Tiltrædelse snarest mulig

Særlige krav: Kørekort, B

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning, CV, uddannelsesbevis og andre relevante bilag senest søndag den 19. november 2023.

Samtaler vil finde sted i uge 47/48 – 2023. Der vil være 2. samtalerunder.

Her kan du læse mere om Fleksibel arbejdstilrettelæggelse i Nordfyns Kommune:
Personalepolitik - Nordfyns Kommune

Her kan du læse mere om, hvad vi i Nordfyns Kommune mener, en attraktiv arbejdsplads er kendetegnet ved: En attraktiv arbejdsplads - Nordfyns Kommune


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=6bfdbb9c)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, Rådhuspladsen, 5450 Otterup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5936462

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet