Juhuuu, vi får flere søde elever og skal derfor bruge et par pædagogiske assistenter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

På Nordfynsskolen tror vi på potentialet i alle børn. Vi søger i alt 2 pædagogiske assistenter til to forskellige tilbud. Så er du en der brænder for at udvikle både børnene og tilbuddet – og har virkelig meget lyst til at blive en af os? Så læs mere her.

De ledige stillinger i Nordfynsskolen er på følgende to tilbud:

En stilling i Nordlyset 6-17 år hvor målgruppen er børn/ unge med vidtgående læringsvanskeligheder.

En stilling i Nordstjernen hvor målgruppen er børn med autismespektrum forstyrrelser eller lignende udfordringer.

Nordfynsskolen er en nystartet specialskole/tilbud bestående af både specialbørnehave og specialskoleafdelinger. Vi har i øjeblikket 9 specialtilbud fordelt rundt i kommunen.

På Nordfynsskolen tror vi på, at vi gennem en helhedsorienteret indsats kan dyrke og udvikle børns ressourcer og potentialer. Det pædagogiske og didaktiske fundament står på 4 politisk vedtagne søjler; mentalisering, low arousal, positiv psykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Vores pædagogiske tænkning og læringsmiljø er båret af værdier som ordentlighed, troværdighed, synlighed, åbenhed og nysgerrighed. Vi tror på, at alle børn gør det bedste de kan; både fagligt og socialt.

Hverdagen på alle afdelinger er rammesat med høj grad af visuel struktur, forudsigelighed, variation i undervisningen samt individuelt tilrettelagte skemaer. Vi arbejder målrettet for at opnå følelsen af succes og mestring hos alle børn og arbejder med trivsel som forudsætning for læring.

Vi vægter det gode forældresamarbejde højt, da vi ser forældrene som den vigtigste ressource i børnenes liv og udvikling.

Vi søger pædagogiske assistenter som har lyst til at arbejde med dejlige børn/ unge som har brug for særlige voksne for at udvikle sig og trives. Du vil skulle indgå i et klasseteam og vil få timer i både skoledel som fritidsdel. Som assistent hos os skal du være fleksibel og kunne understøtte undervisningen og også varetage SFO tiden med morgenåbning og eftermiddags-aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

 • Du er uddannet pædagogisk assistent og har viden og/ eller erfaring fra specialområdet.
 • Du er positiv, tydelig og anerkendende i dit møde med elever, forældre, kolleger og andre faggrupper.
 • Du kan bevare roen og overblikket i pressede situationer, da vi har elever, som kan reagere både verbalt og fysisk på uforudsigelighed, for høje krav, voksnes usikkerhed og manglende samstemthed.
 • Du besidder indlevelsesevne og kan etablere gode relationer til både børn og forældre.
 • Du har lyst til at bidrage til en aktiv og spændende SFO tid for børnene.
 • Du er refleksiv og kan give og modtage konstruktiv feedback.
 • Du er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du kan arbejde inden for tidsrummet kl. 06.30-17.00.
 • Du kan og vil varetage praktisk arbejde – indenfor bl.a. personlig hygiejne.
 • Du kan arbejde i dele af skolens ferier.

Vi tilbyder:

 • en skøn elevgruppe der gerne vil ses, støttes og opleve passende krav/forventninger, der bringer dem i udvikling
 • medarbejdere, der sammen løfter opgaven med at bringe eleverne i trivsel, læring og udvikling, bl.a. gennem et involverende forældre- og tværprofessionelt samarbejde
 • en spændende, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads med en dygtig og engageret personalegruppe 
 • en arbejdsplads, som vægter god trivsel blandt medarbejdere, forældre og elever
 • en arbejdsplads, hvor godt humør og grin er en del af dagligdagen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingerne er til besættelse med opstart 1. august 2023.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Stine Bjergø tlf. 20 41 68 01, konstitueret afdelingsleder Sarah Rosenvang  tlf. 51 49 23 04 eller skoleleder Gitte Callesen, tlf. 51 14 72 60. Hvis ikke vi kan tage telefonen, er du velkommen til at sende en SMS, og du vil blive kontaktet.
 

Du kan læse mere om os på vores nye hjemmeside: Forside - Nordfynsskolen (nordfynskommune.dk)

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 6. juni 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende i løbet af juni måned 2023.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0422485f)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordfyns Kommune, Nordfynsskolen, Skolegade, 5450 Otterup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=0422485f&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5840174

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet