Lærere til Centerafdelingen ved Lumby og Søhus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger tre nye kolleger, der kan dække en bred fagrække, evt. både dansk og matematik.

Centerafdelingen ved Lumby og Søhus søger 3 lærere til hhv. indskoling og mellemtrin pr. 1/10, evt. mulighed for opstart 1/9. Stillingerne er på 37 timer og slås op i forbindelse med en udvidelse af afdelingen.

Om os
Centerafdelingen er organiseret som en helhedsskole og modtager normaltbegavede elever med en diagnose inden for autismespektret, bl.a. Aspergers syndrom samt børn med andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller grænsepsykotiske tilstande. Flere af eleverne har tilgrænsende vanskeligheder som f.eks. angst, OCD, opmærksomhedsforstyrrelse og perceptuelle vanskeligheder.

Du bliver tilknyttet et klasseteam af lærere og pædagoger, der arbejder tæt sammen både i klasserummet og på ugentlige teammøder. Vi er en arbejdsplads, hvor vi bakker hinanden op, når vi står i svære situationer. Vi kigger på vores egen praksis og vægter feedback og sparring, så vi løbende kan lære nyt og opnå viden om, hvordan vores ageren påvirker elevernes udviklingsmuligheder.

Vi lægger stor vægt på både at udfordre eleverne fagligt og at støtte dem i udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Eleverne følger som udgangspunkt fagrækken svarende til deres aktuelle klassetrin, og de fleste elever afslutter deres skolegang med afgangsprøver i udvalgte eller alle fag.

Vi tager dog altid hensyn til den enkelte elevs aktuelle ressourcer og arbejder med mange individuelle løsninger. Som lærer skal du være indstillet på at yde en særlig indsats ift. at styrke elevernes trivsel og psykiske overskud, da dette er et nødvendigt fundamentet for, at de har tilegne sig ny viden.

Vi søger lærere, som

  • er gode til at opbygge stilladsering omkring de faglige opgaver og har sans for elevernes særlige behov for grundig forberedelse og tydelig kommunikation
  • er gode til at variere den pædagogiske tilgang til eleverne alt efter deres forskellige kompetencer og problemområder
  • er fleksible og kan tænke i utraditionelle løsninger, når tingene fungerer anderledes end forventet.
  • kan møde både psykiske og fysiske udfordringer fra eleverne med ro og en anerkendende tilgang.
  • er indstillede på et tæt forældresamarbejde, og arbejder for at koordinere den pædagogiske indsats med andre fagpersoner.
Om skolen
Centerafdeling er en del af Skolefællesskabet Odense Nord og har ca. 80 elever. Klassestørrelsen ligger på ca. 6 - 10 elever. Indskoling, mellemtrin og yngste overbygningsklasser er placeret på Lumby skole, mens de ældste udskolings elever er placeret på Søhusskolen. Begge afsnit har gode rummelige lokaler og grønne omgivelser.

Vores personalegruppe består af lærere og pædagoger, og vi har en lang velfungerende tradition for et tæt tværprofessionelt samarbejde, hvor omdrejningspunktet er klassens team.

Som afdeling har vi fokus på både at udvikle vores kompetencer ift. fagenes didaktik og ift. den specialpædagogiske opgave. Vi har vores egne faglige vejledere i dansk og matematik og har en velfungerende struktur for evaluering og fælles forberedelse. Som særlige indsatser arbejder vi med Skoleskak, Filosofi i skolen, outdoor og udeliv samt teknologiforståelse.

Du vil løbende deltage i Centerafdelingens kollegiale sparring og i kurser vedr. undervisning og special pædagogik. Som ny medarbejder vil du deltage i forskellige kursusforløb ift. arbejdet med vores elevgruppe, bl.a. grundlæggende autismeforståelse, konfliktforebyggelse, kognitiv affektiv træning og arbejde med angst / ængstelighed.

Vi vil gerne invitere dig ind i et kollegialt fællesskab, der er kendetegnet ved åbenhed ift. nye kolleger og gensidig respekt for andres faglighed. Vi supplerer gerne dette med humor og godt humør. Vi har et godt samarbejde med skolernes almenafdelinger, og der er tradition for sammenhold og sociale arrangementer på skolen.

Din mødetid vil primært ligge inden for tidsrummet 7.45- 15.30. Vores sene møder ligger hovedsageligt på tirsdage, hvor der er fast mødetid til kl. 17.00.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC. Arbejdstiden tilrettelægges ud fra den gældende lokalaftale mellem Odense kommune og Odense Lærerforening.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Michala Mandrup Larsen på 23 31 05 23.
Læs også om Centerafdelingen på Lumby Skoles hjemmeside.

Det praktiske
Ansøgning skal vedlægges eksamensbevis, CV og evt. andre relevante bilag, f.eks. udtalelser fra tidligere ansættelser.
Samtaler afholdes mandag d. 28. august fra kl. 13.30.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Harlekinvej 74, Lumby, 5270 Odense N

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-08-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://odense.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=898e98e4-5f86-4933-b4c3-3b928e69eb99

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5886790

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet