Senior Project Manager

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

CLEANTECH-VIRKSOMHED DER BIDRAGER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Er du uddannet maskiningeniør, procesingeniør eller maskinmester og har kendskab til olie- og gas- og/eller elindustrien? Har du erfaring med udvikling og design af procesanlæg? Kan du begå dig i forskellige kulturer uden for Danmark? Ser du dig selv blive en del af en sund international virksomhed med stort potentiale for fortsat vækst, og som er kendetegnet ved at have en handlings- og temaorienteret kultur?

Vores kunde, Flowvision A/S, er en franskejet danskbaseret virksomhed, grundlagt i 2006, som har specia-liseret sig i design og levering af avancerede emissionsreduktionssystemer rundt omkring i verden. Med mange års erfaring inden for emissionskontrol og forbrændingsteknologi er virksomhedens DeNOx-sy-stemer banebrydende i mange forskellige applikationer. Flowvision står nu over for næsten ubegrænsede forretningsmuligheder, godt hjulpet på vejen af grøn omstilling og myndighedernes stigende krav i man-ge lande om at begrænse NOx-udledningen.

STILLINGEN:

Som Senior Project Manager skal du i samarbejde med din kollegaer sikre, at forslag udarbejdes i overensstemmelse med gældende kundekrav. Flowvisions nuværende mål er at operere i cement-, olie- og gas-, biomasse-/kedel- og affaldsindustrien, hvor Flowvision er kendt for sine innovative løsninger, sit samarbejde og den høje kvalitet af sine ydelser.

OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER:

 • Ansvarlig for gennemførelse og ledelse af større projekter fra A-Z
 • Sikre korrekt overdragelse fra salg.
 • Sikre, at vi opretholder og videreudvikler på en projekt processen. Herunder implemente-ring af initiativer, som forbedrer vores projektrelaterede processer og derigennem projekt-leverancen.
 • Sikre optimal dialog med kunder, leverandører samt øvrige interessenter
 • Styring af og opfølgning på tid, økonomi samt kvalitet på alle parametre 
 • Sikre, at systemer, procedurer og metoder er på plads til at understøtte en fremragende projektleverance
 • Levere regelmæssig afrapportering på projekter til ledelsen

Du bliver involveret i flere store og små projekter, hvor du får til opgave at udvælge komponenter. Du vil også deltage sammen med designteamet i den foreløbige systemdefinition.  Du får ansvaret for at lede underleverandører inden for dit felt. Du vil støtte salgschefer ved at udarbejde tekniske specifikationer og kundekrav til de enkelte komponenter i løbet af forslagsfaserne. Du vil være en medvirkende faktor til at sikre en høj kvalitet, hvor kundetilfredsheden vægtes højt.

VI FORVENTER, AT DU:

 • Har erfaring med projektledelse af større internationale projekter.
 • Er uddannet maskin- eller procesingeniør og har erfaring med produktionsprocesser
 • Kan fortolke tekniske/kommercielle ”terms & conditions”  
 • Begår dig flydende på engelsk i tale og på skrift
 • Er handlingsorienteret, kan træffe beslutninger, og sikre høj grad af struktur omkring dig.

Du er selvmotiveret og selvkørende. Du tør at tage beslutninger, og du kan sikre en høj grad af struktur omkring dig. Du er detalje-, handlings- og procesorienteret, og du kan navigere professionelt i et hektisk miljø. Det forventes, at du er en holdspiller med en positiv indstilling, der ud fra dine kommunikative evner formår at bidrage til at sikre fremdrift og “flow” i projekterne.

Du er indstillet på en rejseaktivitet (besøg hos kunde, samarbejdspartner etc.) op til 30 dage om året.

DU TILBYDES:

Du får en alsidig og dynamisk arbejdsdag i et miljø fyldt med åbenhed, proaktive handlinger, samarbejde, humor og i en udviklingskultur, der stræber efter, i alle sammenhænge, at nå frem til de bedste løsninger. Flowvision er en virksomhed med en flad struktur, korte beslutningsveje, stor fokus på medarbejdertrivsel og et stærkt sammenhold. Der er en international og ambitiøs stemning på arbejdspladsen, og Flowvision er kendt for at have høj kvalitet i alle aspekter af projektet. Virksomheden har indgående erfaring med at leve op til de skærpede emissionskrav, der stilles til cement, olie- og gas-, biomasse-/kedel- og affaldsindustrien.

Flowvision står over for en markant vækst i de kommende år på grund af al den positive opbakning fra moderselskabet – franske Axens Group. Axens er en markant global aktør, der leverer et kom-plet udvalg af løsninger til omdannelse af olie og biomasse til renere brændstoffer, produktion og rensning af større petrokemikalske mellemprodukter.
Desuden udvikler Axens behandlings- og konverteringsmuligheder for naturgas. Axens Group beskæftiger mere end 2500 medarbejdere og har en årlig omsætning på  € 1,2 mia. 

Din arbejdsplads vil være på kontoret i Odense.

Læs mere: www.flowvision-energy.com –  Axens.net

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ambizzion ApS, Østerbro, 5690 Tommerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-08-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://ambizzion.dk/senior-project-manager-flowvision-a-s/

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5859363

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet